Sekretesspolicy

1 juni, 2018

 1. Introduktion

Vår sekretesspolicy hjälper dig att förstå vilken information Herok samlar, hur Herok använder den samt vilka valmöjligheter det ger dig som användare. Vi värnar om våra användares integritet och arbetar ständigt för att förbättra våra tjänster.

1.1 Upphov
När vi talar om ”Herok”, ”vi”, ”vår” eller ”oss” i denna policy, hänvisar vi till Herok AB, som tillhandahåller tjänsten. När vi talar om ”tjänster” i denna policy, hänvisar vi till vår webbplats, och vår Facebook-sida. Våra tjänster är för närvarande tillgängliga för användning via en webbläsare eller program som är specifika för din dator eller mobilenhet, detta beskrivs närmare på vår webbplats  https://herok.se. Herok värnar om din säkerhet. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.

1.2 Insamlad data och användare
När vi använder begreppet ”användare” syftar vi till person som använder våra tjänster och eller besökare på vår hemsida eller Facebook-sida. Innehåll och information som lämnats av användare av våra tjänster hänvisas till ”data” i denna policy. Data kontrolleras av vår organisation eller annan tredje part. Där Herok samlar in eller behandlar kunddata gör vi det på uppdrag av användaren och med sekretess.

 1. Information som vi samlar in

2.1. Användardata
Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster och göra dem mer lättillgängliga för våra användare. Det kan vara grundläggande saker som språk, region eller vilka saker som intresserar just dig. Därför samlar vi in

 1. information som du själv uppger:
 • Namn
 • Personuppgifter
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Profilinformation
 • Arbetsgivare

 

 1. Information som vi tar del av när du använder våra tjänster:
 • Enhetsinformation
 • Logginformation
 • Internet protocol adress
 • Platsinformation
 • Lokal lagring
 • Information från Google Analytics Läs mer

 

2.2 Användning av insamlad information
Information som du själv delger eller som vi tar del av då du använder våra tjänster

Vi återanvänder information genom att använda oss av

 • Google analytics Läs mer https://www.google.com/policies/privacy/

 

 1. Information som Herok tar del av

3.1. Angiven information
Herok har möjlighet att ta del av information som användaren angivit och givit sitt samtycke till.

3.2. Annan information

 • Logg-data

När du använder våra tjänster får våra servrar automatiskt tillgång till olika typer av information, inklusive information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats eller som din mobilapp skickar när du använder den. Denna loggdata kan inkludera din IP-adress, typ av webbläsare, adress till den webbsida du besökte innan du använde våra tjänster, webbläsare och inställningar, datum och tid för din användning av tjänster, information om din webläsares plug-ins, språkinställningar och cookie-data.

 • Enhetsinformation

Vi kan samla in information om den enhet du använder tillsammans med våra tjänster. Informationen kan inkludera vilken typ av enhet (smartphone, tablet eller desktop), vilket operativsystem du använder, enhetsinställningar, programidentifikation, unika enhetsidentifierare och krockdata. Oavsett om vi samlar delar av eller all information beror ofta på vilken typ av enhet du använder och dess inställningar.

 1. Hur Herok använder din information
  Vi använder dina uppgifter för att förbättra vår kommunikation och förädla och anpassa våra tjänster. Vi använder den också för att förbättra säkerheten och skydda användarens uppgifter.

4.1. Användardata
Herok kan få tillgång till och använda data då detta är skäligen nödvändigt och/eller i enlighet med användarens instruktioner för att:

 1. tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna.
 2. förhindra, förbättra och underhålla service, säkerhet, tekniska problem samt på kundens begäran i samband med kundsupportfrågor.
 3. följa krav enligt lag som tillåter databegäran
 4. följa det som anges i vårt avtal med användaren eller som uttryckligen tillåts skriftligen av denne.

Ytterligare information om Heroks sekretess och säkerhet finns på vår webbplats.

4.2. Annan information
Vi använder även annan typ av data för att tillhandahålla våra tjänster. Detta specifikt för att:

 • Förstå och förbättra våra tjänster. Vi gör regelbunden research och analyserar trender för att bättre förstå hur våra användare använder våra tjänster för att sedan kunna förbättra dessa.
 • Kommunicera med våra användare:
  • Svara på frågor
  • Delge information
  • Vidareförmedla kunskap
 • Utreda och förebygga problem. Vi arbetar ständigt för att förbättra våra tjänster och se till att de fungerar väl och uppfyller gällande normer och regler.

 

 1. Dina val

5.1. Data
Som användare kan du kontrollera vilken information du vill att Herok ska ha tillgång till. Den information som du delger oss genom Facebook kommer Herok att kunna använda för eget bruk i utvecklingen av våra tjänster. Vi har dock inte för avsikt att dela informationen vidare på något annat sätt.

 1. Information som Herok delar
  Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Herok förutom i följande situationer:

6.1. Med ditt samtycke
Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Herok då du har tillåtit oss att göra det. Vi måste då ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela personuppgifter med andra.

 • För extern behandling
  Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet. Detta kräver också ditt samtycke.

 

6.3 Av juridiska skäl
Vi förbehåller oss rätten att dela viss information med företag, organisationer eller personer utanför Herok om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

 • följa tillämpliga lagar, regler, juridiska processer
 • följa begäran från juridiska myndigheter
 • garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem
 • upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
 • skydda mot skador i Heroks rättigheter, egendom eller säkerhet

 

6.4 Information som inte rör specifik individ
Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt med våra partners exempelvis utgivare eller kopplade webbplatser. Vi gör detta för att till exempel visa trender i hur våra tjänster används. Datainsamling hos Herok sker för alla mobila appanvändare, därmed kan vi inte spåra individuella användare. Dessutom är data kopplad till appen konfidentiell, vilket innebär att det endast är personer som är involverade i utvecklingen av densamma som kommer att ha tillgång till detaljerade uppgifter.

Vår Facebook-app/integration är endast till för att hämta flödena från våra olika Herok-sidorna på Facebook. Facebooks “Graph API” används för att hämta Heroks Facebook-sidors publika flöden för att visa på startsidan.

 

 1. Informationssäkerhet
  Vi arbetar hårt för att skydda Herok och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:
 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

 

7.1 Säker överföring
Herok hanterar alltid personuppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Vi använder alltid säkra och moderna krypteringsfunktioner vid överförande av känslig information.